wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Žena je nositeľkou života a vychováva potomstvo tejto zeme, preto je len na nej z väčšej časti, ako vychová svoje deti a hlavne budúcich mužov tejto planéty, či k tvorivosti a zmiereniu alebo k tvrdosti a zabíjaniu.

  

Nevesta mala jednu zásadnú rolu v rodine a tou bolo udržiavanie "mieru" medzi rozvadenými, pohnevanými,  vojnami rodím zaťaženými rodinami, takže nevesta udržiavala určitý druh spojenectva medzi rodinami, rodila detičky, správala sa ako dáma a nerobila pohoršlivé veci, dávala všanc svoje telo, majetok čo dostala do vena, čiže, bola prostriedkom rodiny "na predaj a kúpu", ako by sa to dalo dnes vyjadriť. Je zachované množstvo archívnych materiálov po celej Európe o svadbách vyšších a stredných vrstiev, no nemožno si urobiť celkový obraz o svadobných zvykoch a obradoch do detailov, no z toho, čo už je známe, dá sa usúdiť, aspoň čiastočný obraz o svadobnom dni, svadobných obradoch, čo obnášala svadba rokov minulých, aký bol svadobný deň a zväzok manželský akú mal funkciu.

 

Až do 4. lateránskom koncile v roku 1215 začala cirkev kontrolovať sobáše a zaviedla povinnosť ohlasovať sobáše vopred. A prečo k tomu došlo? Aby sa znepriatelené rodiny uzmierili, tak si vymieňali ženy a nehľadelo sa ani na príbuzenské vzťahy, čo viedlo tak k degenerácii rodov, ako i k mnohým nie šťastným manželstvám. Tak sa nebolo ani čo čudovať, veď svadby - sobáše príbuzných - sa považovali (a aj považujú) stále za incest, že bola zavedená povinnosť ohlásiť sobáše vopred, aby sa predchádzalo spojeniam formou sobášov u príbuzných. Bolo to zložité v tom čase vzhľadom k tomu, že i niektorí duchovní mali v tých časoch svoje konkubíny a aj potomkov s nimi, ale predsa sa len podarilo, aspoň z väčšej časti, zabrániť manželstvám blízkych príbuzných a sex medzi manželmi nadobudol ráz iba plodenia potomkov, lebo "užívanie" si je považované za hriech a aj medzi manželmi.

V stredoveku bolo zvykom, ženích priniesol do rodiny svojej nevesty dar vo forme akéhosi "odškodného" zato, že nevesta odíde z domu od svojich rodičov. A samozrejme na oplátku (ja tebe a ty mne), nevesta priniesla do domu ženícha svoje veno od rodičov a jednalo sa aj o nemovitosti, hmotné majetky i značné finančné obnosy, nie iba o vybavenie nevestinho šatníka. Takýto systém vzájomného obdarovávania sa mali stmeľovať  a ešte viac prepájať rodiny dohromady.  Dialo sa i tak, že majetky nevesty postupom času prerástli majetky muža a mnohí zbohatlíci z nižších vrstiev ako i povýšení rytieri za služby kráľovi, hoci boli nižšieho pôvodu, hľadali svoje nevestičky práve vo vysokých vrstvách. A tu rodičia neviest takisto nehľadeli na to, aby bola ich dcéra šťastná, ale na to, koľko bohatstva ženích prinesie do domu a rodu. Tak sa dialo, že bolo veľa zatrpknutých a riadne kritických titulovaných neviest ovešaných rodostromami a erbami svojich predkov. No a muži, tí mali riadne obavy z budúcnosti, ktorú mali s nimi prežívať... no rodina rozhodla a žena bola povinná splniť, čo mužská časť rodu rozhodla a ako rozhodla.

Zaujímavosťou tejto doby bolo to, že hoci žena priniesla do mužovho domu veno s majetkami, keď zomrela, tak majetok pripadol jej mužovi, ale keď zomrel muž, tak ona dostávala iba rentu z majetku, no zostala prosto bez majetku, s holými rukami. Ba dokonca ani počas života so svojim majetkom, ktorý priniesla do manželstva, nemohla vôbec disponovať a aj majetok, dar - odškodné, čo jej muž priniesol vo svadobný deň, zostal jemu a nemala naň žiadne právo a ani nárok. Týmto aktom postupne časom sa stala žena "nezaujímavým artiklom", ktorý iba "nosí" deti vo svojom tele, plodí  ich a keď sa narodia, tak sa deti stávajú "majetkom" muža a jeho rodu. Žene sa odopieralo veľa aj pri výchove potomkov... Žena sa stáva pasívnou figúrkou doby v rukách muža... ktorý dbal na čistotu rodu a mal svoju žienku riadne pod kontrolou, riadil jej život, aby náhodou nesplodila dieťa s niekym z nižších vrstiev a podobne.

 

Postupom času už teda nemohli byť sobáše s neplnoletými dievčinkami, keďže sa vyžadoval dobrovoľný súhlas na verejnom pľaci, v kostole pred oltárom. Sľubujúce slovko "áno" získalo určitú cenu a bolo pozdvihnuté, rovnocenné s mužským "áno", ale... premnohé ženy boli psychicky tlačené do nechcených sobášov, čo sa ich rodinám nedalo dokázať a nevesty zo strachu dávali súhlas k sobášom, ktoré ich urobili nešťastnými na celý zbytok života. Najbližší, ktorým malo záležať na šťastí svojich dcér, sa tak stali ich najkrutejšími tyranmi! Napriek tomu, že už bolo urobené aj to, že sa pozdvihlo ženské dobrovoľné súhlasné "áno", mnohí ešte stále unášali vekovo nedozreté a mladé dievčence a tak si ich (s)prosto privlastňovali (ako majetok či dobytok) násilím a proti tomu museli kňazi neustále viesť inteligentné boje s vyššou roztopašnou, ale bohatou šľachtou. Táto doba je naozaj smutnou dobou pre dievčatá, lebo sú zväčša iba výmenným "tovarom" rodov a rodín, neberie sa ohľad vonkoncom na ich potreby ako človeka. O telách a majetkoch žien prosto rozhodovala rodina a tá sa správala k svojej najbližšej krvi maximálne nespravodlivo, zle a množstvo žien prešlo totálnym utrpením, ponížením, tyraniou.

Sobáše sa konali v tom čase na základe zmlúv a aj požehnaní kňazmi. Starší zvyk zmlúv sa považoval za platný, tak sa dialo, že boli platné aj manželstvá nepožehnané kňazom a kňazi nútili ženy do takýchto manželstiev, resp. ich uznávali za nerozlučiteľné. To samozrejme zneužívali zase len rodiny proti vôli ich dcér, keď ich zosobášili verejne povedanými svadobnými sľubmi spojenými s uzatvorením zmlúv bez kňaza a požehnania. Mnohí mladí ľudia sa ocitli v nechcených manželstvách iba vďaka svojim rodičom, ktorí ich manželstvá dali dohromady kvôli majetkom. A keď sa proti tomu búrili a chceli rozvody, tak vtedy ich kňazi nútili žiť spolu s tým, že je ich manželstvo nerozlučiteľné, hoci nebolo požehnané v kostole kňazom. (Dnes sa to nestane, pretože kto nie je sobášený v kostole, jeho manželstvo nie je platné pred Cirkvou, hoci je rešpektované). V týchto časoch sa nesmeli poddaní sťahovať a tak manželstvá vznikali len v rámci panstva, ktorému patrili a na ktorého majetkoch robili. Vek neviest však v tom čase bol aj tak nízky na uzatvorenie manželstva, už od 14 rokov mohlo byť dievča zasnúbené a aj vydaté.

Určite som rada, že som sa nenarodila do doby, o ktorej dnes môžem čítať v rôznej literatúre tak romantické nadnesené romány, ako aj historické dokumenty a fakty zostavené a spísané z čriepkov zachovaných listín rôznych archívov v celej Európe a teda aj u nás na Slovensku.

Ženám stredoveku i v časoch po ňom zostávala iba viera a nádej, že sa pomery zmenia v ich prospech tak, aby sa stali plnohodnotnými bytosťami a nezostali stále iba kusmi na "výmenu a predaj" medzi rodinami, čím fakticky aj boli a čo mnohé rodiny zneužili a urobili tak svoje potomstvo po praslici najnešťastnejším potomstvom histórie ženského pokolenia v Európe.

 

Ženy držala pri živote VIERA, NÁDEJ a sen o láske...  tak ako ich drží i dnes... (?) ...

Moje
webové stránky

 Cezmín: http://cbrsk.euweb.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 1998 cezmin.wz.sk