wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Ako je humor korením života, tak manželské prekáračky sú ako soľ na chlieb!

Spieva prvá družica, prvý družba alebo starejšia. Nastáva žartovné spievanie o prítomných svadobčanoch na spôsob častušky . Sú to svadobné prekáračky.

Červené hrebičky vijú sa do venca, nie je v tých Chlebanoch krajšieho mládenca.

 Bolo by ich zo šesť alebo aj sedem, ale ich prevýši ten Jožinko jeden.

Prevýši, prevýši, ale len v nedeľu, keď si on oblečie košieľku bielenú.

Košieľku bielenú a slamený klobúk, beží k svej (meno), jak čaptavý kohút.

Družbovci, družbovci všetci pod riečicu, namiesto dievčaťa bozkali opicu.

Z chlebianskych dievčeniec mustry vyberajú, na seba nepozrú, krivé nohy majú.

A ten prvý družba taký je dorovna, budú z neho hrable pohrabovať humná.

A ten druhý družba, pekne vám on spieva, ako keď ťahajú tučné prasa z chlieva.

A ten tretí je to pravda istá, beží od válova, utiera si ústa.

Družbovci, družbovci to je samá pýcha, cigara v papuli, sopeľ na pól rífa.

Družbovci, družbovci všetci ako jeden, nedala bych za vás ani starý hrebeň.

Ako futbalisti krivé nohy máte, sebe nalievate a mne nič nedáte.

 

Nevesta Šustrová s manželom z H. Chlebian;

Zamrzli organy, už je po ich hraní, tí naši družbovci pôjdu po žobraní.

Za našimi humny vyrástla strapačka, chlebianskych mládencov pochytila hnačka.

Za našimi humny slivky krpatejú, chlebianskí mládenci všetci hrbatejú.

Všetci predsa nie jeden sa už rovná, budú z neho hrable pohrabovať humná (h....

Družice, družice nalejte si vína, veď ste také žlté, jak stará slanina.

Družbovci pred vami frajeri sa robia, keď príde sobota drievkami sa holia.

Drievkami sa holia, bo britvu nemajú, z poriadnych dievčeniec posmech robievajú.

Ktorá ako chodí, ktorá aký driek má, na seba nepozrie čapaté nohy má.

Družice, družice vydajte sa razom, ten čo by si vás vzal, bol by veľký blázon.

Tá prvá družica kúpila psej masti, aby sa vydala, kolená si mastí.

Tá druhá družica pije čaj z jalovca, tá by sa vydala, hoci aj za vdovca.

 

 2. Manželia Vlnkovi z Bošian;

Tá tretia družica ver si hrdo kráča, dala by sa boľkať za kúsok kabáča.

Tá štvrtá družica je z vyšného konca, nemôže sa dočkať žiadneho mládenca.

Tá piata družica má chybu velikú, bude tu v Chlebanoch predávať papriku.

Tá šiesta družica, tá je zas lenivá, zato ju nik nechce, zato sa nevydá.

Tá siedma družica šila a plátala, tá by rada išla, hoc aj za drotára.

Tá ôsma družica samé šminky nosí, so sestrou sa vadí, že sa vydať musí.

Deviata družica tá už ledva čaká, tá by veru išla za starého sváka.

Družice, družice, prečo nespievate, lebo by ste jedli, lebo sa hneváte.

Už si sa Zuzanka, už si sa vydala, už si klebetniciam papule zapchala.

Pozri sa nevesta hore do povaly, aby tvoje deti modré oči mali.

Pozri sa nevesta ešte raz na povaľ, aby sa prvý syn na teba podobal.

4. Erika Danišová z Topoľčian;

 

Neboj sa nevesta tej svojej svokruši, keď ťa bude hnevať pleskni jej za uši.

Neboj sa nevesta u svokruši hladu, majú ďateliny až po samú hradu.

Nevesta, nevesta máš sa na čo tešiť, keď ti začne Števko všetkých bohov hrešiť.

Nevesta navleč si ihlu s bielou niťou, by Števko nechodil nikdy s holou riťou.

Denisa Petrášová

Tej mladej neveste blýskajú sa oči, nemôže sa dočkať, ej svadobnej noci.

Svokruša, svokruša nebuďte mrchavá, lebo vám narastie na hlave žihľava.

Na hlave žihľava a na prstoch tŕnie, nechajte to dievča, veď je ono cudzie.

Svokruša, svokruša, prečo ju nechcete, veď vám všetko spraví, čo jej rozkážete.

Ohňa vám nakladie, aj vodu postaví a keď voda zovrie, oči vám vybarí.

Mladý zať, Števinko, netreba ti drevo, radšej si nachystaj riadne dlhé pero.

Aby si napísal jak dobrý úradník, nech žena nachystá do roka povojník.

Do roka povojník a červenú šnúrku, čím bude povíjať syna, lebo dcérku

Neboj sa Števinko že k vám bocian zletí, ako chlap sa zmôžeš aj na sedem detí.

Kuchárky, kuchárky, vy ste také sovy, nasypali ste nám do polievky soli.

Muzikanti milí pekne ste nám hrali, ako keď husičky po roli gágali.

Nevesta Kubíková s kuchárkami.;

Starý svat, starý svat, ty staré stvorenie, keď na teba pozriem, mám brucha

bolenie. Tá naša široká, to je pani pyšná, keď nemala koňa na trlici prišla.

Starý svat napitý, prvý družba bosý, kuchárka bez gatí v čepci vodu nosí.

Mala som frajera, volali ho dyňa, vošiel on pod válov, zožrala ho sviňa.

Bola som ja dievka veru vydarená, pokiaľ som nesadla chlapom na kolená.

Starejšia, starejšia, maj trochu hanbičky, veď ti všetci kašlú na tvoje pesničky.

Svadobčania milí nesmiete sa hnevať, aká je pesnička, tak sa musí spievať.

Vypime si všetci, vypime si rázom, kto by si nevypil, bol by veru blázon.

Dala bych si veru dala, čo mi najviac chutí,/:

biele vínko aj červené čo krv dobre zmúti:/.

Nechcem slivovičku, ani borovičku, od prvého družbu chcem jednu hubičku.

Starejšia, starejšia maj trochu hanbičky, veď ti všetci kašlú na tvoje pesničky.

Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, aby Novotnovci nemali za čo piť.

Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť, aby u Kúdelov nebolo za čo piť.

Po odspievaní svadobnej prekáračky hrá hudba zmes ľudových piesní, nasleduje tanec.

 

Starejšia osloví svadobčanov:

Milí svadobní hostia, keďže mám radosť a aj skúsenosti, porozprávam vám o  svadbe Gizelkinej a aj ako som sa stala starejšou.

(Starejšia hovorí tvrdým radošinským nárečím).

Svadobná hostina (1962). Zľava doprava: Mária Bočkayová a malá Kvetoslava, Jolana, Štefánia a Aurélia Gálisové Dolné Chlebany, Elza Viedermanová rodená Vozáková z H. Chlebian, Antónia Bočkayová D. Chlebany a Magdaléna Medová H. Chlebany.:

Manželský rozsudok

Do stredu miestnosti dá družba dve stolice a pred ne stôl. Traja družbovia sa oblečú ako sudcovia. Na stolice posadia ženícha a nevestu.Prídu k stolu, položia naň fascikel a hlavný sudca (prvý družba) začne čítať:

Vážené svadobné zhromaždenie!

Náš súdny tribunál sa tajne v miestnosti WC, teda v miestnosti pre veci civilné poradila rozhodol sa vyniesť súdok, vlastne rozsudok v mene republiky manželskej. Podľa odseku 197 vyhlášky ministerstva obrody, povereníctva národného obrodenia zväzu zamestnancov v odbore obrábacom a demokratickom procese, uznal náš súdny tribunál, zvolený svojvoľne a z vôle výboru obrancov zväzu mužov pod papučou, vinných; niže uvedených občanov, pretože spáchali trestný čin podľa paragrafu číslo 13, odtavčaťa 3, zbierky 33, strana 23, číslo 1, lebo máme dve strany, jednu malú a druhú veľkú stranu, a to obžalovaných:
Štefana Kúdelu a Zuzanu Kúdelovú rodenú Novotnú,
pretože sa dotyčná dopustila trestného činu ukradnutia slobody iného občana, čím mu zobrala Ústavou zaručené práva na osobnú slobodu a priviedla ho tak na cestu diktatúry, direktívneho riadenia jeho mozgu a všetkých jeho končatín. Svojim trestným činom sa hlavne a najmä pohlavne pričinila o obmedzenie jeho pohybu v tom najkrajšom rozkvete. Zamedzila tým možnosti, ktoré mal. Byť aktívne činným vo výbore žien a medzi ostatnými slobodnými matkami. Tiež mu nedopriala spoznať  dýchacie cesty a ľahšie únikové cesty iných žien a tak vniknúť do hĺbky ich problémov. Okradla ho tak o nové poznatky i pôžitky, vzala si ho celého aj s trenkami a gaťami, čo je markantný dôkaz jej egoizmu. Privlastnila si ho spôsobom ako za kapitalizmu a ohrozila tak pokojné spolunažívanie nás mužov a iných prelietavých vtákov. Urvala ho ženám v tom najproduktívnejšom veku, čím poškodila naše pôrodnice o ďalšie prírastky.
Uznáva sa tiež vinný Kúdela Štefan, pretože za
1. Zneužil svoju slobodu a vynaložil s ňou ako so svojim vlastníctvom, i keď dobre vedel, že ako zväzák mal túto možnosť, slobodu obetovať nášmu zväzu a nie odovzdať súkromnej osobe.
2. Zaprel v sebe všetku svoju mužskú hrdosť a podriadil sa pohlaviu, ktoré aj chudáka Ada-ma priviedlo do brindy.
3.Bez rozviazania pracovného pomeru s našim zväzom aktívne sa zapájal s menovanou do prípravy tohto zväzku a bol aj po iných stránkach aktívne činným, čím spôsobil tento stav a ohrozil tak existenciu nášho spolku.
4.Z obavy, že bude prevádzať podvratnú činnosť v ženskom prádle, diverznú a výzvednú činnosť u iného pohlavia, počíta sa vo výmere trestu s hornou hranicou. Trestu.
5.Za poľahčujúcu okolnosť súdny tribunál priznáva, že obvinený Štefan Kúdela týmto životným rozhodnutím si nechce nechať zarásť produktívne časti svojho tela machom. 6.Za priťažujúcu okolnosť musí tribunál vziať do úvahy ten fakt, že obvinený sa tomu činu nijako nebránil a nekládol odpor, čím hrozí nášmu socialistickému obchodu ďalšie odčerpávanie plienok, nočníkov, dudlíkov, hrkálok, kočíkov a podbradníkov.
7.Dôkazom toho je aj spoluvina obžalovanej Zuzany, lebo uzavretím zmluvy o manželstve, hrozí rozšírenie občanov a tým i zaľudnenie našej planéty, odčerpávanie peňazí vo forme rodinných prídavkov zo štátnej pokladnice. Pod ťarchou priznania a dokazujúcich materiálov sa obžalovaní odsudzujú: Zuzana Kúdelová rod. Novotná

1 zbavenia všetkých spomienok na slobodu a ich prepadnutie v prospech ženáčov.

2.Zákaz líhať a spávať spôsobom zaužívaným za slobodna.

3.Strata slobody na doživotie.

4.Strata všetkých päť Pé, vrátane poctivosti- panenstva, previesť neodkladne, ak sa tak už nestalo.

Zodpovedná Zuzana Kúdelová rod. Novotná.

Odsudzuje sa tiež Štefan Kúdela takto:

1.Bude prevádzať všetky úkony spojené s prácou pri šporáku, v kredenci, v posteli a iných botových priestoroch.

2. Nariaďuje sa mu chodiť domov včas a nie v neskorých hodinách.3.Dotyčný sa stane stromom, ktorého plody dvadsaťštyri krát do roka bude oberať jeho manželka na výplatu a zálohu.4. Odsudzuje sa stratou slobody na doživotie. Poučenie: Proti tomuto rozsudku sa môžete odvolať tam, kde ste si to spískali. Podpísaný právnik:

Zoltán Fabrícius Zlýtius a starejšia.

Po rozsudku odvedie tribunál ženícha s nevestou k stolu a odovzdá im tento text napísaný na vycifrovanom papieri s pečaťou, na spodnej  strane ktorého je na trikolórovej stužke zavesená hrkálka, dudlík a drevená vareška.

Moje weby
Svadba Chlebany: http://svadbask.unas.cz/
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany 
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz/ 
Jánska noc: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
CB rádioamatérske hobby: http://www.sweb.cz/agnesa 
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.land.ru/ 
CB rádioamatérske hobby: http://cbrsk.euweb.cz/ 
Milovaná príroda: http://www.cezmina.szm.sk/ 
Milujem pani P...: http://milujempanip.wz.cz/ 
Svadba: http://www.svadba-chlebany.land.ru
Veľká noc: http://www.eufrosyne.szm.com/ 
Glória Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Príroda: http://eufrosyne.wz.cz/ 
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz/ 
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
http://michal-krepelan.wz.cz
http://www.sweb.cz/agnesa
http://cbrsk.euweb.cz
http://michalkrepelan.wz.cz
Príroda: http://agika.szm.com/ 
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz/ 
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1998, web.: http://cezmin.wz.sk