wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

predkovia nám zanechali odkaz: "L á s k a   p r e c h á d z a   c e z   ž a l ú d o k"!

PROGRAM VEČERA A NOCI

Svadobná hostina

Výkupné

Prijatie do cechu ženáčov

Delenie kurčaťa

Spoveď ženícha

Staromládenecká posteľ

Delenie prasaťa

V dobrom i v zlom

Delenie šalátu

Tri cigánky alebo...

Sólo nevesty a ženícha

Snímanie vienka

Svadobné prekáračky

Gizelina spomienky

Svadobné telegramy

Svadobné doplnky

Ukončenie svadobnej hostiny

Na foto: Jozef Novotný z H.Chlebian a vpravo: Putnikova z Topoľčian

Medzi uvedené body programu je možné zaradiť DOPLNKY svadobnej zábavy ako srdiečkový tanec, metlový tanec, klobúkový tanec a podobne. Nie všetko sa koná na jednej svadbe, no je možnosť výberu podľa potreby, nálady, atmosféry ľudí a ich schopností spolupracovať a navzájom sa baviť a zabávať sa na sebe samých.

O programe je treba informovať ženícha a nevestu, aby boli pripravení a vedeli čo sa bude diať, kedy budú mať voľnejšie chvíle, kedy musia byť prítomní v sále a podobne.

Takto organizovaná svadba je plná činnosti hostí a stále sa niečo deje až do druhej hodiny po polnoci. potom je to už iba voľná zábava zväčša v rytme disco.

Kuchárky ich privítajú po prekročení stuhy a pogratulujú im. Potom ženích musí odniesť svoju vyvolenú k svadobnému stolu, za vrch stola. Hrá hudba a starejšia odvádza k svadobnému stolu rodičov s krstnými a starými rodičmi. Ostatní sa usadia buď ako im to vyhovuje alebo z jednej strany stola sedí jedna rodina a oproti nim sedí druhá rodina. Starejšia spolu s družbami vezme zo ženíchovej šije - pri svadobnom stole - chomút.

Svadobný bozk ženícha.

Zľava doprava: Helena Mateová z Topoľčian a Milan Daniš, Rozália Danišová z V. Bedzian, pán Maté z Topoľčian vpravo Jolana, Jozef a  Ľubomír Gálisovci z D. Chlebian.

 

Starejšia hovorí:

Milí svadobní hostia!

Dovoľte, aby som vás privítala v dome hojnosti a radosti a zaželala vám vospolok veľa dobrej vôle. Mladomanželia si pred bohom a svedkami odprisahali vernosť a lásku v dobrom i v zlom, v zdraví i chorobe, z šťastí i nešťastí. Veľa úskalí a prekážok čaká na nich v žití, preto porozumenia a láska nech je mladomanželia vaším krédom, nech vás vždy sprevádza celým vaším spoločným životom.

Prosím, povstaňte, zdvihnite plné čaše a pripite naším mladým na zdravie, šťastie, lásku, porozumenie:

(Spievať!)

Živio, živio, živio, živio,

mnoga leta, mnoga leta,

mnoga leta živio,

mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta,

živio, živio, živio, živio.

 

Helena Ladická a ženích Jakubik - slávnostný prípitok po príchode zo sobáša;

 

Milí hostia, svadobčania!

Svadobní rodičia sa o nás starajú,

jedenie, pitie núkajú,

ktoré pochádza z bohatosti zemskej

a rosy nebeskej.

K jedlu nemôžeme pristupovať ako nerozumní ľudia.

Pane, požehnaj tento stôl, pokrmy od Teba dané,

pomôž nám s mierou požívať,

veď tento život neni samé pitie a jedenie,

ale láska v srdci, pokoj, radosť s duchom svätým amen.

Pomodlime sa spoločne Otčenáš, Zdravas Mária a Sláva Otcu...

 

Po modlitbe si všetci sadnú a jedia čo kuchárky prinesú.

Starejšia však spieva pred ženíchom a nevestou:

Za vrch naším stolom, dva holúbky sedia, nepijú, nejedia, nepijú, nejedia.

Nie sú to holúbky, ale mladoženci, v tom bielenom rúchu a svadobnom venci.

Jedna holubička veľký žiaľ donáša, to naša Zuzanka, prišla od sobáša.

Neplač ty Zuzanka, neplač ty pre neho, dostalas anjela, podľa boku svého.

Svadobčania milí, hostina začína, Bože môj, Otče môj, ktože ju dokoná.

Dokoná ju otiec, dokoná ju mati, čo nám bude treba, to nám musia dati.

Kuchárky nám nachystali veľa jedla a pitia,

aby sme u Novotných okúsili dobrého žitia.

Prajem vám vospolok dobrú chuť.

Vľavo kuchárka Aurélia Šmotláková a vpravo starejší K. Vražba;

 

Starejšia spieva:

Hej, od Topoľčian vietor veje, už tej Zuzanke, páru nie je.

Dneska nevesta, zajtra žena, dnes večer bude začepčená.

Keď hostia zjedia predjedlo starejšia začne spievať:

Ty si Zuzanka biela ruža, tebe nebolo treba muža.

Tys mohla chodiť po slobode, jak tá rybička v bystrej vode.

Ty si Štefanko strom zelený, tebe nebolo treba ženy.

Tys mohol chodiť po galankách, jak ten holúbok po hambalkách.

Starejšia - držiac v jednej ruke palicu obalenú krepovým papierom alebo vŕbovú vyrezávanú, dlhú asi jeden a pol metra na vrchole ktorej je pripevnená vetvička krušpánu s bielou mašľou a spod mašle visí veľký biely uterák a v druhej ruke držiac misu s vodou - hovorí:

 

Milí moji principáni a celá svadobná ríša.

Židia, keď Krista Pána križovali, ruky si umývali,

preto aj vy si ruky umyte

a na päť rán Krista Pána nikdy nezabudnite.

Ty prvý družba vezmi uterák

a ty prvá družica nádobu s vodou

a ujmite sa svojej povinnosti,

blížnym priateľom poslúžiť.

 

Prejdú okolo stola, každý z hostí si omočí prsty a utrie do uteráka. Misu s vodou odnesie družica do kuchyne a družba odloží palicu ku dverám kuchyne.

 Jana Masaryková - Staňová z Brna;

Starejšia hovorí:

Moji milí vzácni hostia,

ako vidím, už netrpezlivo čakáte,

iste prázdne brušká máte,

ale ešte chvíľu počkajte,

polievky sa nachlipkáte.

Hoci nesmiem, ale vám prezradím,

že naše kuchárky stále chystajú,

možno vám aj niečo iné dajú

a možno aj nedajú.

VZÁJOMNOSŤ MLADOMANŽELOV

Neveste a ženíchovi dá prvý družba s družicou (alebo starejšia) podbradníky (brindáčiky) a svadobnou polievkou sa navzájom kŕmia. Možné je zaviazať im oči, aby si navzájom trafili poslepiačky do úst s lyžicou polievky. Je nutné však dbať, aby si nezašpinili svadobné oblečenie.

Výkupné

Družbovia dostali od nevesty výkupné. Obvykle nevesta prinesie fľaše pálenky, ale občas aj peniaze.

 

Po zjedení polievky zavolá starejšia mládencov i ženáčov do stredu miestnosti a pýta sa, čo chcú ako výkupné za odňatie gule zo ženíchovej nohy. Vykúpiť ho musí jeho mladá žena. Povedia druhy pálenky a koľko. Starejšia vyzve mladý pár aby prišiel do stredu sály a odprevádzajú ich všetky prítomné ženy. Muži stoja v kruhu do ktorého vstúpi ženích a zvonku kruhu stojí nevesta so ženami.

 

Starejšia stojí pri ženíchovi v strede kruhu a hovorí:

Ženích, keď sa chceš ťažkej gule striasť,

nevesta nám musí priniesť výkupné

basu piva, liter vína, liter borovičky a liter koňaku.

 

Keď nevesta všetko so ženami prinesie, vpustia ju do kruhu k ženíchovi aj s výkupným a starejšia jej odovzdá kľúč od zámku. Odomkne zámok na reťazi a

starejšia s mládencami spieva:

 

Sklenička sklenená dobre je piť z teba,

Živ Pán Boh sklenára, ktorý robil teba.

Spravev ťa velikú, my sme tomu radi,

Na zdravie pijeme, my sme kamarádi.

 

Prijatie do cechu ženáčov

Po speve povie starejšia ženíchovi - vytiahne spod zástery pekne vyzdobený papier opálený po okrajoch, na ktorom je napísaných desať bodov, prečo môže ženích vstúpiť do cechu ženáčov:

Partia chlebianskych mládencov teraz, tu, v tejto chvíli povoľuje tebe – ženíchovi Štefanovi - vstup do cechu ženáčov z nasledujúcich dôvodov:

1. Dosť dlho chodil so svojou milou a váži už nad dvadsať kilov.

2. Prežil už niekoľko rokov dlhých, ej, prekvitá plod Kúdelových.

3. Dávno v nose sa nešpára, nebojí sa kominára.

4. Znesie viac jak päť poldeci a vie načo má tie veci.

5. Dal si dnes papier vybaviť, že si vie aj problém postaviť.

6. Jak to stojí v písme, píše perom krasopisne.

7. K pitiu on nemá sklony a politicky je bezúhonný.

8. V živote sa nestratí, veď alimenty neplatí. (Treba vedieť, či neplatí!)

9. Síce nedostáva v práci veľké prémie, ale o to má zdravšie spermie.

10. Je usilovný, veď je schopný do rána privolávať bociana

a že ľúbi, hlavná vec, preto nemohol zostať starý mládenec.

 

Najstarší zo ženáčov vstúpi do stredu k ženíchovi a ten mu naleje poldeci

pálenky. Tak urobia všetci ženáči. Príde na rad prvý družba a hovorí:

Až keď sa s tebou rozlúčime, potom niečo vypijeme.

Štefan. Staňo dostáva „hobla“ a je prijatý medzi ženáčov.

(Schytia ženícha za nohy a za ruky, jeden z družbov sa predkloní a ženích dostane hobla. Obvykle sa pridajú aj ženáči. Keď mu dali „hobla“ - to znamená udieranie ženíchom o zadky družbov.)

Po daní "hobla" si všetci muži kľaknú do kruhu alebo do radu ako na sv. prijímaní a ženích im ulieva. Pritom každý družba povie:

-Vejdi do tela mého a neurob mi ništ zlého.

Starejšia potom dá ženíchovi klobúk na hlavu a neveste zásteru. Nevesta ulieva a ženích podáva ženám vypiť. Ženy stoja v kruhu okolo svojich mužov a družbov, otočené k ním zadkom. Takže muži hľadia do stredu a ženy von. Nevesta so ženíchom tak obídu kruh a chlapi v strede zatiaľ spievajú držiac sa za ramená v kruhu, alebo keď nevedia, starejšia predspevuje a ostatní opakujú po nej:

3. Príprava svadobného jedla vonku na dvore.

 

Sklenička sklenená dobre je piť z teba,

Pán Boh živ sklenára, ktorý robil teba.

Vypite si ženy, vypite si razom,

kto by si nevypil, bol by veľký blázon.

Vypite si dievky aspoň za pohárik,

aby ste spievali, ako v hrobe (alebo v hore) slávik.

 

Keď si všetci z rúk ženícha a nevesty vypijú, starejšia dá zahrať obľúbenú ženíchovu ľudovú pieseň.

Muži sa chytia okolo pliec alebo za ruky spolu so ženíchom, takisto aj ženy s nevestou. Muži stoja a okolo mužov ženy. V rytme melódie sa všetci začnú točiť. Muži sa točia doprava a ženy sa točia doľava. Po chvíli sa muži točia doľava a ženy doprava. Po skončení prvej piesne a prvého spoločného tanečného kola na želanie ženícha

starejšia povie:

Ženích a nevesta a celé svadobné zhromaždenie, začala sa svadobná zábava.

Páni, úklonom pozvite svoje dámy do tanca.

Hudba hraj zmes ľudových piesni!

Moje
webové stránky
 Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.sk/