wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 Kto miluje rozdáva radosť, potešenie a presvetľuje život všetkým ľuďom s ktorými príde do styku!

1. Družbovia na svadbe Eduarda Kúdelu a Márie z D. Chlebian;

Starejšia hovorí:

Dozvedela som sa, že v dome tomto vychovaný bol mládenec Štefan Kúdela a ten si zaumienil vstúpiť do stavu manželského. K tomuto účelu ma pozval za starejšiu, aby som priebeh jeho svadby riadila a k zábave ľudí doviedla.

Rodičia ženícha privítajú starejšieho a ponúknu jedlom i pitím.

Vľavo: Veronika Kúdelová a malé dievča vľavo je Margita Kúdelová - Lauková.

Starejšia povie:

Prvé bude riadenie, potom bude bavenie a nakoniec bude jedenie. Ženích, máš nachystané doklady, obrúčky a svadobnú kyticu?

Keď odpovie áno, vojde do izby kde sedí ženíchova rodina a začne spievať:

Ešte som sa neoženil, už ma žena bije.

A ja som si prihotovil tri dubové kyje.

S jedným budem ženu bíti a s tým druhým deti, deti, deti, deti

a s tým tretím kyjačiskom pôjdem na zálety.

Starejšia si sadne ku stolu a s pohárikom v ruke spieva:

Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť,

aby Kúdelovi nemali začo piť.

Zdvihne pohárik a povie hľadiac na ženícha:

Vojdi do tela mého,

neurob nič zlého,

krv mi rozbúr,

telo vzpruž

a ty ženích,

len sa drž.

 

Vy, milí svadobčania

vypite si bez meškania,

zjedzte dary Bohom dané,

ľudským potom vykúpené.

 

Keď si všetci vypijú a zajedia, odchádzame k neveste pešo alebo autobusom.

Starejšia, držiac fľašu v rukách, kráča vpredu so ženíchom a svadobčania spievajú ľudové piesne.

Foto: 1.Vpravo starejší Karol Vražba v 50-siatych rokoch. Družičky na dvore nevesty Jolany Kúdelovej a ženícha Gábora Šveca z H. Chlebian;

Starejšia búcha tri krát na dvere. Keď otvoria povie:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ideme zďaleka ako pútnici, hľadáme dobrých ľudí na prichýlenie a tu pre nášho mladého šuhaja srdcu potešenie. Je tu gazda s gazdinou, čo by mi dali odpoveď zodpovednú? K dverám prídu rodičia nevesty, kde už stojí kuchárka s prvou družicou. Gazdiná domu s fľašou v ruke povie:

Vitajte, nech sa páči, potúžte sa, vypite si.

Starejšia vezme fľašu, odpije, utrie a dá ženíchovi. Každý z jeho rodiny odpije a utrie hrdlo fľaše.

Starejšia sa pýta:

Máte v tomto dome devu mladú?

Keď odpovedia áno, pýta sa ďalej:

 

Je súca za nevestu?

Keď odpovedia áno, pýta sa ďalej:

 

Ako sa volá?

Odpovedia: Zuzana. Starejšia sa pýta ďalej:

 

Má aj súrodencov? Povedzte ich mená.

Odpovedia: Peter, Vilo, Gabina a Milan.

 

Vy ste teda rodina Novotných o ktorých nám rozprávali?

My sme Vás našli, teda jako ja, starejšia Anežka,

tu lala ženích Štefan Kúdela,

za ním jeho rodičia, sestry s mužmi i dietkami

a celá jeho rodina.

Starejšia začne spievať:

Na tom chlebianskom Kamenci, kamenci,

gúľajú sa tam mládenci,

hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, gúľajú sa tam mládenci.

 

A oni sa tak gúľajú, gúľajú

až sa do Novotných dostanú,

 hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, až sa do Novotných dostanú.

 

Zuzanka tá len vymetá, zametá,

svetlice, sedlice a chce predkladať stolice.

Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa  a chce predkladať stolice.

Oni ver sedať nebudú, nebudú,

vezmu Zuzanku preč pôjdu.

 

Vezmu ju oni tadolu na cestu do Kudelov za nevestu.

Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, do Kúdelov za nevestu.

 

Kúdelka kričí palicu, palicu, ja nechcem takú opicu.

Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, ja nechcem takú opicu.

 

Kúdela volá há ,há ,há, há ,há ,há to je nevesta ohava,

Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, to je nevesta ohava.

 

Helenka kričí preboha, preboha, vyzerá ako mátoha,

Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, vyzerá ako mátoha.

 

Števko mi šušká sem ju sem, sem  ju sem,

ja som Zuzanku dávno chcel. Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa,

ja som Zuzanku dávno chcel.

 

Odpoveď jeho čujte len, čujte len, ja nechcem zostať starý chren,

Hejsa, hopsasa, hejsa, hopsasa, ja nechcem zostať starý chren.

 

Starejšia sa pred dverami obráti k ženíchovej rodine a povie:

Vitajte, vitajte, čo chcete pýtajte, vdovicu nemáme,

pannu vám nedáme.

Svadobčania pyšní, načo ste sem prišli,

keď ste nedoniesli pre nevestu čižmy.

Ani čižmy, ani šaty, len ju chcete do roboty.

 

Ing. Juraj Geschwandtner Moravany.

Svadobný otec prehovorí:

Vítam ja vás milí hosťi, ňeňi vás tu ešte dosťi,

aj keby vás viacej bolo, ver by ma to nemrzelo.

Poďťe ďalej a posadajte si.

Moje
webové stránky

 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

Vsevjednom.cz

by Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.sk