wz


[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Láska kvitne v každom veku a stretáva ju človek na rozličných miestach, teda aj pri studni so životadárnou  vodou.

Azda niet človeka, ktorý by nepoznal povesť o Omarovi, Fatime a Studni lásky na trenčianskom hrade. Čo hovorí povesť?

Studňa lásky 1

Trenčiansky hrad bol v dávnych dobách hrdý, slávny a nedobytný. V časoch ťaženia Uhorska proti výbojným Turkom bol jeho majiteľom jeden z najvýznamnejších šľachticov Štefan Zápoľský.
Medzi početnými tureckými zajatcami raz priviedli na hrad aj krásnu a vznešenú Turkyňu Fatimu. Len čo sa to dozvedel jej snúbenec, bohatý paša Omar, ponáhľal sa svoju milovanú zo zajatia vykúpiť. Prišiel v sprievode svojej družiny a ponúkal hradnému pánovi vzácne dary. Tie však Zápoľského neobmäkčili. Jediným vykúpením za Fatimu mala byť aspoň slza vody získaná priamo na hrade. Nedostatok vody bol bol totiž jedinou slabinou inak nedobytného hradu postaveného na skalnom brale. Omar a jeho druhovia sa teda pustili do práce. Po tri roky, vo dne, v noci, v lete, v zime búšili do tvrdej skaly, aby z nej vykopali vzácnu vodu. Po nesmiernych útrapách a smrti takmer všetkých členov Omarovej družiny sa to napokon podarilo. Omar podal Zápoľskému vodu a so slzami v očiach mu povedal:
Vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdšie ako tá skala".
Zápoľský sľub dodržal, Fatimu Omarovi vydal a ten si ju odviedol domov. Pri odchode sa vraj Fatimin závoj zachytil o krovie v zákrute na ceste z hradu. Hostinec, ktorý vznikol na tomto mieste v 16.storočí niesol preto meno Závoj. Neskôr reštauráciu na tomto mieste premenovali a jej názov je dodnes Fatima.
Na nádvorí trenčianskeho hradu stojí studňa, ktorú od tých čias už nikto nenazval inak než Studňa lásky. Milenci si dnes pri nej šepkajú svoje sľuby vernosti a navždy si tak zapamätajú studňu, ktorej dno kedysi zmáčali Omarove slzy.


Studňa lásky 2

K obdobiu panstva rodu Zápoľských na Trenčianskom hrade sa viaže jedna z najstarších, ale i najkrajších slovenských povestí o Omarovi, Fatime a Studni lásky. Rozpráva o láske tureckého pašu Omara ku krásnej Fatime, zajatkyni Štefana Zápoľského na Trenčianskom hrade.
Za jej slobodu sľúbil Omar vykopať na hrade studňu, aby sa stal skutočne nedobytným. So svojimi 300 druhmi sa vraj po tri roky snažil z tvrdej skaly vykopať vzácnu vodu. To sa mu za cenu smrti takmer všetkých druhov i podarilo. So slovami:
„Zápoľský, vodu máš, ale tvoje srdce je tvrdšie ako tá skala“ si Fatimu odviedol domov. Pri odchode sa vraj Fatimin závoj zachytil o krovie na zákrute cesty na hrad. Hostinec, ktorý vznikol na tomto mieste asi v 16. storočí niesol preto meno Závoj a dnes sa volá Fatima.
V skutočnosti išlo o pôvodnú budovy fary, prináležiacej ku kostolu Narodenia Panny Márie. Ani so studňou to nebolo tak, ako podáva povesť. V skutočnosti ju asi začiatkom tridsiatych rokov 16. storočia začali kopať vojaci habsburskej posádky hradu a poddaní trenčianskeho panstva. Trvalo im to okolo štyridsať rokov a dostali sa na úroveň takmer 80 metrov pod povrch skaly. Prácu dokončil Alexius Thurzo okolo roku 1570. Na prameň síce nenarazili, ale úroveň stečenej dažďovej vody v tomto umelom rezervoári dosiahla uspokojivú úroveň. Dodnes kolíše v rozmedzí 12 –15 metrov.
Hradnej Studni lásky je venovaná i stála expozícia umiestnená v neďalekej gotickej kaplnke.

Studňa lásky 3

Na Trenčiansky hrad, kde v tom čase vládol rod Zápoľských, prišli hostia, ktorí priniesli správu, že hrad chcú napadnúť Turci. Rozpútal sa boj, v ktorom zvíťazili Zápoľského vojaci. Boli veľmi prekvapení, keď zistili, že veliteľom tureckého vojska bola žena. Predviedli ju pred Zápoľského, ale jeho žena sa nad ňou zľutovala a uprosila manžela, aby Turkyňu nestihol trest smrti. Tak sa Turkyňa Fatima dostala do zajatia.
Fatima mala milého, ktorý sa volal Omar a tiež padol so svojimi druhmi do zajatia. Omar chcel svoju milú vykúpiť aj za cenu svojho života. Za jej slobodu ponúkol pánovi Trenčianskeho hradu vykopanie studne, ktorá urobí hrad skutočne nedobytným. So svojimi 300 druhmi sa podľa povesti po tri roky snažil z tvrdej skaly vykopať vzácnu vodu. To sa mu za cenu smrti takmer všetkých druhov i podarilo. So slovami
„Zápoľský, vodu máš, ale srdce nie!“ si Fatimu odviedol domov.
Povesť hovorí, že sa pri odchode Fatimin závoj zachytil o krovie na zákrute cesty k hradu. Hostinec, ktorý vznikol na tomto mieste asi v 16. storočí niesol preto meno Závoj a dnes sa volá Fatima.


Studňa lásky 4

Názov knihy: Povesti spod Sitna
Autor: Jozef Horák
Stručný obsah

Na Trenčianskom hrade sa dozvedia, že na juhu krajiny sa začala veľká vojna. Nebezpečenstvo najviac hrozilo poddaným. Nepriatelia boli Turci. Ostávali po nich iba zhoreniská, ľudské mŕtvoly a kaliky.
Mladý Zápoľský sa vyberie odrážať útoky nepriateľov. Podarilo sa mu zvíťaziť a na svoj hrad do Trenčína si odvedie zajatcov. Dôstojník, ktorého sa podarilo zajať, bola žena. Mladú zajatkyňu, ktorá sa volala Fatima, si nechala hradná pani medzi svojím služobníctvom. Fatima bola nielen krásna, ale i pokorná, oddaná, tichá, rýchlo získavala náklonnosť hradnej panej. Znamenitý bojovník aga Omar je po bitke sťa mŕtvy. Omar zistil, že jeho snúbenica Fatima, ktorá bola na výprave s ním, sa stratila. Omarov zástupca odchádza k pašovi, aby mu oznámil o krvavej bitke. Paša sa na Omara veľmi hnevá, že prehral bitku. Keď sa Omar vyliečil, dozvie sa, že jeho milá Fatima žije a je zajatá na trenčianskom hrade. Omar odchádza na trenčiansky hrad vykúpiť svoju milá. Zápoľský chce od Omara, aby mu vykopal studňu na skale, pretože nemá dostatok vody a to bude výkupné za zajatkyňu. Ťažko sa mu kopalo do skaly a pri práci mu pomáhala skupina ľudí, ktorá prišla s ním. Utekali dni, minulo sa leto i jeseň, prechodil koniec zimy a Omar sa nevzdával, pretože túžil po Fatime. Prešiel tretí rok kopania a ťažko bolo dovidieť na dno studne, no vodu nenašli. Fatima túži po svojom Omarovi a pomaly vädne prameň jej životného toku. Pod veľkým balvanom kopáči konečne našli vodu. Všetci sa radovali okrem Fatimy, ktorá bola čím ďalej viac a viac bez života.
Keď pán Omarovi vydal svoju zajatkyňu, ktorá ležala na lôžku, bola bledá a meravá. Bola mŕtva. Omar zalomil ruky, hodil sa na zem a plakal.
LAUGARICIO

Osada Laugaricio je jedným z najsevernejších miest, kam sa rímske vojská vo výpadoch proti Germánom dostali.

V poslednom roku vojny s Germánmi prenikli detašované oddiely II. pomocnej légie (II legio Adiutrix) z posádky v Aquincu (dnešná Budapešť) údolím Váhu až k Laugariciu. Svoju prítomnosť zaznamenali votívnym latinským nápisom na hradnej skale:
VICTORIAE
AVGVSTORV(m)
EXERCITUS QVI LAV
GARICIONE SEDIT MIL(ites)
L(egionis) II DCCCLV
M(arcus) VAL(erius) MAXIMIAN(u)S LEG(atus) LEG(ionis)
II AD(iutricis) CVR(avit) F(aciendum)

„Na počesť víťazstva [alebo: Na víťazstvo/Víťazstvu) cisárov z vojska [alebo: a vojska/Vojsko], ktoré táborilo [alebo: ležalo/sídlilo/usadilo sa/rozprestrelo sa] v Laugariciu, 855 vojakov II. légie Marcus Valerius Maximianus, legát II. pomocnej légie dal vyhotoviť.“ (Poznámka: Slovo sedit môže byť indikatív perfekta buď od slovesa sedere alebo od slovesa sidere)

Identifikáciu legáta Marca Valeria Maximiana, ako aj pravosť nápisu na hradnej skale, potvrdil nález v lokalite Zána v Alžírsku (Diana Veteranorum v rímskej provincii Numidia). V polovici 20. storočia tu bol objavený podstavec sochy bývalého miestodržiteľa M. V. Maximiana s votívnym nápisom opisujúcim jeho bohatú kariéru v rímskej armáde. Práve v tomto opise sa spomína epizóda z jeho života, počas ktorej bol veliteľom rímskych oddielov, ktoré prezimovali v osade Laugaricio v zadunajskom barbariku. Presné datovanie nápisu umožnil jednak nález zo Zány, a jednak samotný text nápisu. Je venovaný víťazstvu cisárov. Pravdepodobne išlo o cisára Marka Aurelia (161 – 180) a jeho syna Commoda, ktorí zvíťazili nad Germánmi.


Rímsky nápis na hradnej skale od  hotela Elizabeth, bývalého hotela Tatra
Rímsky nápis z roku 179 po Kr. vytesaný do hradného brala predstavuje jednu z mála rímskych písomných zmienok smerom k severu od toku rieky Dunaj. Nápis na hradnej skale dal na pamiatku víťazstva nad germánskymi Kvádmi zhotoviť Maximilián, legát II.Pomocnej légie. Rímsky nápis je možné vidieť len z reštaurácie alebo z terasy hotela Elizabeth (bývalý hotel Tatra). V roku 2011 hotel zmenil svojho majiteľa a prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Od septembra 2012 opäť otvoril brány pre svojich hostí už pod novým názvom ako "Hotel Elizabeth".
Humorista "Strýco Marcin" porozprával, ako sa dostal nápis Laugaricio na hradnú skalu v Trenčíne následovne: Prišla veľká voda a vzala so sebou lavičku nad riekou a ľudia bedákajúc kričali: "Lávka v rici, óóó!" A Rimanom sa to tak zapáčilo, že to zvečnili na skale pre ďalšie pokolenia.STUDŇA AKO MIESTO,
KDE SA V SRDCI UZATVÁRALI MANŽELSTVÁ
OBRAZY VODY A STUDNE VO VÝKLADOCH

Origenes, bol prvým kresťanským exegétom, ktorý spája obrazy Sv. Písma – patriarchov, nachádzajúcich si manželky pri studni a Ježiša, ktorý sa pri studni rozpráva so samaritánkou. Teda studňa nie je len obrazom vody, ktorú pijeme, ale aj živej vody Ducha Svätého, milosti, ktorú dáva jedine Boh a menovite v Novom zákone tou živou vodou je Ježiš Kristus.

 

Zaujímavosťou minulosti je, že manželstvá patriarchov väčšinou vznikali pri studni. Napríklad, studňa v Harrane predstavuje aj manželstvo Izáka a Rebeky a Jakuba s Ráchel. A ďalšou zaujímavosťou je, že všetky tieto manželstvá boli zväčša bezdetné a vzišlo z nich pomerne málo detí čo možno chápať aj tak, že boli uzavreté viac na duchovnej báze, ako na telesnom súžití. Podobne to je aj so studňou a vodou na Blízkom Východe. Jej nájdenie a vykopanie je ťažké, ale všade, kde je, je požehnaním. Obrazne to je možné prirovnať k dobre žitému manželstvu, kde je potrebná veľká milosť, ale bez ľudskej námahy a obety to prosto nikdy nejde a ani nebude.


Mojžiš a Zefora (česky Sipora)

Osobne ma zo Starého Zákona zaujal príbeh zoznámenia sa Mojžiša so Zeforou, hlavne jeho pohanská manželka, ktorá bola tichým a dobrým človekom, ako aj jej pohanský kňaz otec a celá rodina. Takže, Mojžiš si tiež našiel manželku pri studni a Zefora je tichá manželka, ktorá je stále niekde na pozadí Mojžišových príbehov, do ničoho sa nehrnie, ale ona a jej pohanský otec budú pre Mojžiša oporou v ťažkých chvíľach. Zoznámili sa pri takejto, pre Mojžiša dosť typickej situácii.
Kedysi dávno sa jej a jej šiestich sestier zastal pri studni, kde ich obťažovali akýsi pastieri. Prudký Mojžiš, ako vidí, že sa deje niečo zle, ide a koná. Títo rázni a prudkí chlapi potrebujú tiché a hlavne trpezlivé ženy - a Mojžiš ju v Zefore našiel. Býval u rodičov svojej ženy 40 pokojných rokov.
Zefora nebola žiadna domáca puťka a "muchy zjedzte si ma!" Máme tu príbeh nad ktorým si vykladači dosť lámu hlavu, takže, ak ste mu príliš neporozumeli, netreba sa tým trápiť, nie ste v tom sami. Vyzerá to tak, že Mojžiš si prežil niečo podobné, ako Jákob pri potoku Jaboka. Ten príbeh poznáme dobre - Jákob sa vracia za Ezauom, chce sa mu ospravedlniť za ten podvod s prvorodenectvom - a do cesty sa mu stavia Hospodin a zápasí s ním. Skúša, či to Jákob myslí vážne, ak o to zmierenie s bratom stojí.
Mojžiš má ísť do Egypta vyslobodiť svojich bratov. Zo začiatku s Hospodinom dosť vyjednával, aby tam nemusel, ale nakoniec súhlasil. Bude si za tým stáť? Aj Mojžišovi sa postavil do cesty Hospodin a chcel ho zabiť. Ale Mojžiš nebojoval - celé to za neho vtedy vyriešila práve Zefora. Obrezala Mojžišovho prvorodeného syna a tento jej zásah urovnal situáciu. Snáď to mal Mojžiš urobiť sám, lenže tak nejako zabudol na poriadky platné vo vlastnom ľude. No, to by bol divný vysloboditeľ! Ale manželka vyslobodila osloboditeľa a tak môže Mojžiš pokračovať v ceste do Egypta. Jednoducho nasledovala manžela a prispôsobila sa zvykom Mojžišovho kmeňa, preto dala obrezať ich syna, aby kvôli tomu nebol svojimi ľuďmi napádaný. Som presvedčená, že Mojžiš na to nezabudol, no dal svojej manželke právo k tomu, aby sa sama rozhodla k takému aktu, ktorý zodpovedal jeho viere, ona ho porodila a priviedla na svet. Aby mala okrem samostatného rozhodnutia aj dobrý pocit, že to urobila z lásky k otcovi ich syna.


Neskôr to bol zasa jeho pohanský svokor, kto mu dokázal dobre poradiť, ako viesť a usmerňovať ľud, ktorý Mojžiš vyviedol z Egypta (Ex 18). Svojho pohanského švagra prosí o službu sprievodca púšťou, pretože lepšie než kto iný poznal na púšti miesta, kde je možné táboriť (Nu 10,31). Je to celkom zvláštne - veď ich viedol ohnivý stĺp i oblakový, tak k čomu ešte takýto sprievodca - ale Mojžiš mal s rodinou svojej ženy len dobré skúsenosti a tak nie je divu, že ich chcel mať pri sebe.
Lenže - sú to pohania. Ani všetka tá pomoc nič nemení na tom, že Mojžišov svokor je pohanský kňaz a Mojžiš si vzal za ženu jeho neveriacu dcéru. Áronovi a Mirjam sa to nepáči. To sa predsa nemá - brať si neveriacu. Akoby v Božom ľude nebolo dosť pekných ženských! Čo na tom, že vo všetkých trabloch stála Zefora svojmu mužovi po boku. Že spolu s ním a s deťmi vyrazila aj do Egypta (Ex 4,20) - to najskôr Mojžiš sám ju poslal radšej naspäť do bezpečia u rodiny, ale teraz už sú zase pospolu.


Áron a Mirjam, Mojžišovi súrodenci, ktorí doteraz boli jeho pravou rukou, tak začínajú reptať. Mirjam kedysi bratovi zachránila život, dokonca ho vlastne ona dostala do kráľovského paláca! Poznáme tú historku s malým Mojžíškom v rákosovej kolíske, ako pláva po Níle a Mirjam beží vedľa rieky a podarí sa jej dieťa dostať do faraónovho paláca a Áron, vtedy hovoril za koktavého a zadrhávajúceho Mojžiša. A zrazu sa títo dvaja dostávajú na pozadie. Na radu toho pohanského svokra Mojžiš zveril vedenie ľudu akýmsi "správcom", ktorí sú ustanovení nad tisícami, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatimi. Ľuďom, ktorí sa boja Boha, mužov dôveryhodných, ktorí nenávidia úplatok. (Ex 18,21) Sám potom rieši len závažné veci, ktoré nedokážu vyriešiť oni. Jetro múdro hovorí, že doterajší spôsob, kedy Mojžiš všetko robil sám, nie je dobrý ani pre Mojžiša, ktorý sa strhá, ale vyčerpáva to aj ľud, ktorý má jediného rozhodcu vo všetkých sporoch. Lenže nejako z toho vypadla Mojžišova rodina. Nikde nečítame, že by sa týmito správcami stali jeho synovia, alebo Áron, alebo Mirjam ... To sú divné pohanské maniere, čo to tu Mojžiš zavádza! Vari Mirijam nie je prorokyňa? (Ex 15,20) Vari Pán nehovoril aj skrze Árona? (Ex 4,14) A tak Áron a Mirjam hovorili: "Vari Pán hovorí len prostredníctvom Mojžiša? Čo nehovorí aj naším prostredníctvom?"


Zo začiatku repcú na pohanskú manželku - ale cítim v tom niečo iné. Cítim v tom ukrivdenosť, urazenú ješitnosť... To už tak niekedy robíme, že nepriznáme svoje skutočné motívy, ale maskujeme ich za niečo iné. "Mojžiš, to si nemal robiť - vziať si ženu, ktorá nie je z cirkvi, z nášho spoločenstva, z nášho stredu!" Ale za tým sa skrýva niečo dočista iné a pre kritikov dôležitejšieho - my už pre teba, Mojžiš, nie sme tí hlavní radcovia! My, tvoja rodina! Veď ty sa riadiš radami niekoho druhého a my sme odsunutí na vedľajšiu koľaj!
Ešte, že Mojžiš bol najpokornejší zo všetkých ľudí, ktorí boli na zemi ... Pokorný - to hebrejské slovíčko znamená trpezlivý, tichý. Moc mi to na Mojžišovi nesedí. Vieme, že zabil Egypťana, počuli sme, ako sa zastal siedmych Jitrových dcér, keď ich obťažovali cudzí pastieri pri studni. Vieme, ako sa rozzúril, keď videl Izraelitov tancovať okolo zlatého teľaťa - kde je aká tichosť a trpezlivosť? No, ono ale nikde nečítame, že by sa Mojžiš rozzúril, pretože niekto išiel proti nemu. Seba samotného Mojžiš naozaj nikdy nepresadzoval. Možno povedať, že by aj v tejto chvíli, keď mu Áron a Mirjam nadávajú, Mojžiš ustúpil do pozadia. "Chcete tomu všetkému šéfovať Áron a Mirjam? Haj hou, užite si to v zdraví. Ja idem za Zeforou, za chalanmi, rastú ako z vody, tiež by mali Geršom a Elízer ocka niekedy vidieť."


Lenže Pán to počul a tu sa rozčúlil zase on. Mojžiša si vybral Boh sám. Možno práve preto, že Mojžiš nemyslí na seba a na svoj prospech, tak je pre Pána Boha použiteľný zo všetkých ľudí najlepšie. Iste, že si Boh môže použiť koho chce a tiež si bude ďalej povolávať všemožných prorokov, ktorým dá vo videní spoznať svoju vôľu - ale s Mojžišom môže jednať priamo. Mojžiš z toho nezpyšnie, nezačne si nahovárať, že on je ten veľký boss, ktorý to všetko riadi. Teda presnejšie povedané - raz, jediný raz to urobí a za trest nesmie vojsť do zeme zasľúbenej. Ale to je zase iný príbeh.
V tejto chvíli si Pán predvoláva Mojžiša, Árona i Mirjam a vysvetľuje, že Mojžiš proste je prvý a prvým tiež zostane a že to je od Árona a Mirjam dosť drzé sa proti tomu akokoľvek stavať. A keď Boh dohovoril, tak tu Mirjam bola pokrytá malomocenstvom. Aj Árona to dosť chytilo. Zrazu mu dochádza, že prestrelil. Že si moc myslel sám o sebe a moc málo dbal na Božiu vôľu. Neodváži sa ani modliť k Bohu a prosí Mojžiša o dopustenie a pomoc. Mojžiš, bol najpokornejší zo všetkých ľudí, ktorí boli na zemi, prihovára sa za Mirjam. Bože, prosím, uzdrav ju, prosím! Toto dvakrát "prosím" v jedinom verši - to je v Biblii na dvoch troch miestach a v takejto podobe viem práve len o tomto mieste. Keď nejde o neho samotného, tak sa Mojžiš naozaj snažil. Mirjam je očistená, ale má pred sebou ešte týždeň povinnej izolácie. To sú poriadky platné v Božom ľude. Kto bol chorý malomocenstvom, musí na týždeň odísť do samoty, po týždni sa vráti a ukáže sa kňazovi a ten ešte len rozhodne, či už nehrozí nákaza a či sa dotyčný smie objaviť medzi ľuďmi.


Ten týždeň ľud čaká. Čaká na Mirjam, ktorá je niekde pár sto metrov za táborom a nesmie sa s nikým stretnúť. Jasne, že týždeň nie je zas tak moc - ale Izraelčania sú na ceste do krajiny zasľúbenej, idú, idú, idú - a teraz zrazu týždeň vynútená pauza pre jedno reptania jednej Mirjam. Poznáme to z výletov, čo to znamená na niekoho čakať. Pár minút hocikto zo skupiny prehliadne. Pár hodín už asi nikomu neunikne. Týždenné oneskorenie sa neutají pred nikým. Vlastne ma vôbec neprekvapuje, že ďalej už bude o Mirjam zmienka len v okamihu jej smrti. Pred Áronom je ešte celkom dosť práce, ale ani on do zeme zasľúbenej nebude smieť vstúpiť.
Rad myšlienok sa nám v tom dnešnom príbehu objavilo. Mňa osobne povzbudili Mojžišove dobré vzťahy s pohanským príbuzenstvom, ale to, čo by som chcela obzvlášť vyzdvihnúť, je kontrast medzi Mojžišom na strane jednej a Áronom a Mirjam na strane druhej. Medzi pokorným a tichým Mojžišom, ktorý sám seba nijako nepresadzuje a jeho súrodencami, ktorí sa snažia byť tými dôležitými. Skromný Mojžiš dokáže veľa skvelých vecí, v ktorých pomôže ľuďom okolo seba. Mirjam sa snaží presadzovať seba a nakoniec nielenže ani sebe nepomôže, ale ešte komplikuje život všetkým ľuďom okolo.
Toto je dobré si zapamätať, keď budeme myslieť len sami na seba, na to, aby sme my boli tí dôležití a slávni, k dobrému to neposlúži ani nám, ani nikom ďalšiemu. Nebudeme použiteľní ani pre Pána Boha. Keď ale sami seba presadzovať nebudeme, tak s nami Pán Boh môže v tomto svete urobiť ohromné veci.


ODKAZY
Laugaricio http://sk.wikipedia.org/wiki/Rímsky_nápis_v_Trenčíne
http://www.popelky.cz/spolecnost/jezisek-na-koni-no-hlavne-ze-ne-na-krizi.html
Obrázky z Biblie http://www.biblevector.com/2011/02/bible-stories-isaac.html

Žijú ako v stredoveku: Tuhárčania nemajú vodovod, boja sa aj o studne
http://thestudiesinthescriptures.com/Pages/Czech/Czech%20PD/Czech%20PD%2020-29/CzechPD%2027.htm
Odporúčam do pozornosti web: http://www.gnoza.cz/index.htmlOdkazy
Dar mestu Trenčín
http://www.hradsasov.pum.sk
http://www.visittrencin.sk/studna-lasky
http://www.visittrencin.sk/studna-lasky
http://www.slovakiasite.com/sk/povesti2.php
 http://sbs.sav.sk/atlas/detail.php?rowid=598
http://www.omaroveslzy.sk/povest-o-studni-lasky
http://www.jewel.sk/forum/index.php?topic=978.25
http://www.bobinsvet.eu/ucebne_pomocky/vlastiveda/up_vl_trencin.htm
http://www.slovenskedovolenky.sk/clanky/tipy-na-vylety-banska-stiavnica-a-okolie-579.php
http://www.cas.sk/clanok/269246/trenciansky-hrad-ma-novu-atrakciu-vytah-v-studni-lasky.html

 

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 1998 cezmin.wz.sk