wz
 

Tma kde je plný žalúdok je radosť dvojnásobná, tak nezabúdaj na staré známe: "Láska ide cez žalúdok!"
 

Metlový tanec pri stoliciach

V strede tanečného parketu poukladajú družbovia stolice do kruhu, ľubovoľný počet, no stolíc musí byť o jednu menej ako je tanečných párov. Prvý družba si vezme do ruky metlu a ostatné tanečné páry sa postavia zadkami k stoliciam, aby bolo vidieť, že je o jednu stolicu menej.

Hudba začne hrať, tanečné páry idú tancovať a keď v ktorejkoľvek časti piesne prestane hudba hrať, tanečné páry v tej chvíli rýchlo idú k stoliciam sadnúť si. Jeden zostane stáť, nemá partnera a tak mu prvý družba odovzdá metlu, aby s ňou tancoval a vezme do tanca jeho partnera. Dve stolice sa odložia a začne znovu hrať hudba.

Takto to pokračuje, kým na parkete nezostane jeden pár a jeden s metlou. To sú víťazi metlového tanca.

Do tohto tanca sa zapájajú mladí i tí skôr narodení a je to veselá zábava, lebo sa každý na každom baví, keď sa ponáhľajú usadiť na stolice. Mnohí spadnú na zadok a nastávajú komické situácie.

1.Viera Danišová - Saková z Jacoviec.

 

Skúška ženáčov - had za škatuľou

Prvá družica drží pred sebou starú papierovú škatuľu. Všetci ženáči sú starejšou vyzvaní, aby sa postavili do radu  za prvú družicu so škatuľou , držiac sa za boky jeden za druhým, čím vytvoria hada.

Hudba začne hrať a všetci tancujú v rytme kankánu či letkisu, vyhadzujúc nohami doľava a doprava, tak, ako predtancováva prvá družica držiaca papierovú škatuľu v rukách. Urobia tak hada a takto tancujú pomedzi stolmi, môžu vyjsť aj von zo sály pred budovu a vrátiť sa späť na parket.

Keď dotancujú, príde družica k starejšej a odovzdá jej papierovú krabicu- škatuľu.

 

Starejšia oznámi:

No teda chlapi, že sa vám tak chcelo behať za takouto starou škatuľou! (Je z toho veľký smiech.)

 

Tanec s metlou
Na parket ide ľubovoľné množstvo párov.

 

Prvý družba príde s metlou. Keď hudba hrá, tak s metlou tancuje a keď prestane hrať, odhodí metlu a schytí okolo šije prvú ženu, ktorá mu je najbližšie. Tak zostane jeden pán bez partnerky a musí si zdvihnúť metlu, aby s ňou tancoval.

Každý partner si musí vymeniť partnerku, nesmie tancovať s tou, s ktorou začal tancovať, keď sa začal metlový tanec.

Podstatou tohto tanca je vymieňanie si partneriek pri tanci a kto má metlu musí jednu tanečnicu uchytiť inému.

Tancuje sa tak dlho, pokiaľ muzikanti vydržia hrať a hostia tancovať, kolo trvá aj pól hodiny a viac.

 

Srdiečkový tanec

(Družice povystrihujú z hrubšieho farebného papiera srdiečka. Modré srdiečka sú pre pánov a červené alebo ružové pre dámy. Na srdiečkach sú z jednej strany napísané čísla a z druhej strany mená rozprávkových dvojíc, ako napríklad: Radúz a Mahuliena, Janko a Marienka, Eros a Psyché, Jofrey de Beyrac a Angelika, Vlk a červená čiapočka a p. )

Tieto srdiečka prvá družica rozdáva pánom a prvý družba dámam.

Starejšia podľa zoznamu čísel a mien na srdiečkach vyvoláva dvojice na parket.

Upozorní všetkých pánov, aby mali na sebe oblečené saká, pretože to je srdiečkový tanec a musia byť elegantní.

Páry sa chytia pod pažu a prechádzajú sa do kruhu na parkete, kým nie sú vyvolané všetky dvojice, ktoré majú srdiečka.

(Je pri tom veselo, keďže taký trpaslík môže byť vysoký a urastený pán a taká Snehulienka zasa robustná stará pani.)

 

Michal Vražba z Partizánskeho a Denisa Vražbová z Přerova na Morave tancujú s chomútom srdiečkový tanec

 

Keď sú všetci na parkete.

Starejšia povie:

Vážené dámy a páni!

Postavte sa všetci do kruhu tak, aby páni stáli z vnútra kruhu a dámy zvonka kruhu..

Poviem vám príbeh o neveste a ženíchovi, ako putovali na svadobnú noc.

Vyšli von zo sály a prvé čo urobili – objali sa.

Dámy, dajte pánom ruky okolo šije a vy páni zasa ruky okolo pása dám.

Nevesta však bola p lná dojatia, sklonila hlávku na hruď svojho ženícha...

Dámy, skloňte hlavy na hruď svojich tanečných partnerov.

V nočnom tichu a objatí si vy starší spomeňte ako to bolo pred rokom, keď ste sa ženili a vydávali a vy čo ste slobodní, podučte sa.

Hudba hraj pomalú, tiahlu a ľúbivú melódiu pripomínajúcu romantickú mesačnú noc a dvoch mladých ľudí na prechádzke pod košatými šumiacimi stromami.

 

Po odohratí skladby starejšia hovorí:

Ženích a nevesta kráčajú ďalej, no začal fúkať studený vietor a galantný ženích ako pravý gavalier podal svoje sako vyvolenej, aby si ho obliekla.

Páni, dajte svoje saká svojím partnerkám, aby si ich obliekli a neprechladli, lebo začína duť silný studený vietor.

(Začína sa veselá chvíľa a každý sa na každom baví, keď sa na seba pozrú, ako kto vyzerá v saku svojho tanečného partnera.)

Starejšia ďalej hovorí:

Aby vám nebolo zima, poskočíte si v rytme kačacieho tanca alebo v rytme polky. Hudba hraj!

Po odohratí kola starejšia hovorí:

Páni, urobte prosím kruh, postavte sa do kruhu tak, aby ste stáli z vonkajšej strany a vaše partnerky z vnútornej strany. Keď to urobia starejšia povie:

Ženích s nevestou prišli k veľkej vode a aby si ženích nezničil svoje svadobné nohavice, nevesta mu ich vyhrnula až nad kolená.

Dámy, kvoknite si a vyhrňte svojím tanečným partnerom nohavice nad kolená! (Tu už začína hurónsky smiech všetkých svadobčanov, tých čo sú na parkete i tých čo sa pozerajú).

Starejšia hovorí:

Dámy, máte historickú šancu. Vidíte najkrajšie mužské nohy pred sebou. (Pokiaľ je vhodný nešmykľavý parket môže nasledovať vyzutie topánok. Je však riziko pokĺznutia, preto treba zvážiť, či sa vyzujú alebo nie. Obvykle sa mileradi vyzujú, keďže na svadbu si takmer každý obuje nové topánky a obvykle tlačia.)

Starejšia hovorí:

Lenže páni, cez vodu nemôžete ísť vo svojich nových svadobných topánkach, aby sa vo vode nezničili.

Páni, vyzujte si topánky. Teraz si skočte v rytme valčíka, lebo vás oziabu nohy a nesmiete to dať najavo partnerkám tak, ako to nedal najavo ženích, keď bol pri veľkej vode. Hudba hraj!

Po odohratí valčíka starejšia hovorí ďalej:

Aby si nevesta nezničila svoje svadobné šaty, ženích, ako gavaliersky rytier, ju prenesie cez veľkú vodu. (Dámy si môžu takisto vyzuť topánky a mnohé tak robia s úľavou, lebo ich taktiež tlačia po toľkom tancovaní. Obvykle majú nové topánky na svadbu.)

 

Ing. Karol Vražba počas srdiečkového tanca nosí na chrbte družicu Adrianu Božikovú z Plzne (ČR);
 

Starejšia pokračuje:

Dámy, vyzujte si lodičky a položte ich na breh k topánkam partnerov. Páni, vezmite svoje dámy na chrbát, ako niesol čert Kaču do pekla a preneste ich cez veľkú vodu. Tí páni, ktorí i nemajú silu pravých gavalierov a rytierov, nech sa postavia mimo kola aj s partnerkami a nech povzbudzujú potleskom spolu s ostatnými svadobčanmi tých, čo prenesú svoje dámy cez veľkú vodu.

Pravidlom je, kto nevládze preniesť svoju dámu, odíde z kola mimo a potleskom povzbudzuje tých, čo pokračujú v prenášaní dám cez vodu. Nesmie dáma spadnúť na zem, nesmie sa vôbec zeme dotknúť, aby ste zostali na parkete až do konca kola.

Keď sa dotkne zeme alebo spadne, že sa neudrží na vašom chrbte, pár odchádza z parketu.

Hudba, zahraj čardáš, aby páni rýchlo mohli preniesť svoje dámy cez vodu.

Po skončení kola starejšia hovorí:

Tí,, ktorí dokázali preniesť dámy na druhý breh, majú aspoň takú veľkú radosť ako mal ženích, keď preniesol svoju milú. Ženích schytil svoju nevestu na ruky a niesol ju do domu rovno do postele. Páni, vezmite svoje dámy na ruky a behom ich odneste od brehu k domu. Tí, čo dámy neunesú, zložia ich a odídu von z kola potleskom povzbudzujúc tých, čo pokračujú až do konca.

Hudba, hraj zmes rezkých poliek, lebo je finiš.

Keď v tomto kole vydržia nosiť dámy na rukách dva, tri alebo štyri páry, treba rozhodnúť o víťazovi malou skúškou rýchlosti.

Starejšia prinesie stolice. Páni sa na ne postavia a dámy stoja pred nimi. Starejšia dá dámam pingpongové loptičky a ich úlohou bude tieto loptičky premiestniť posúvaním z jednej nohavice do druhej nohavice a tam loptičku vytiahnuť a zdvihnúť nad hlavu. (Pri tomto je veľa smiechu, obzvlášť keď je pán šteklivý a keď dámy s rozpakmi presúvajú loptičku cez klin.)

Víťazný pár dostane z rúk ženícha a nevesty medovníkové srdiečko alebo lízanku v tvare srdiečka a hlavne vypiť, lebo po tomto kole sú páni totálne smädní a vyčerpaní. Výhodou tohto tanca je to, že sa každý na každom baví a všetci sú do tejto zábavy strhnutí, zainteresovaní po celý čas. Tanec trvá približne tridsaťpäť až štyridsať minút.

Manželský rozsudok

(Do stredu miestnosti dá družba dve stolice a pred ne stôl. Traja družbovia sa oblečú ako sudcovia. Na stolice posadia ženícha a nevestu. Prídu k stolu, položia naň fascikel a hlavný sudca (prvý družba) začne čítať:

 

1.Milan Medo z Horných Chlebian s manželkou z Topoľčian;
 

Vážené svadobné zhromaždenie!

Náš súdny tribunál sa tajne v miestnosti WC, teda v miestnosti pre veci civilné poradila rozhodol sa vyniesť súdok, vlastne rozsudok v mene republiky manželskej. Podľa odseku 197 vyhlášky ministerstva obrody, povereníctva národného obrodenia zväzu zamestnancov v odbore obrábacom a demokratickom procese, uznal náš súdny tribunál, zvolený svojvoľne a z vôle výboru obrancov zväzu mužov pod papučou, vinných; niže uvedených občanov, pretože spáchali trestný čin podľa paragrafu číslo 13, odtavčaťa 3, zbierky 33, strana 23, číslo 1, lebo máme dve strany, jednu malú a druhú veľkú stranu,

a to obžalovaných: Štefana Kúdelu a Zuzanu Kúdelovú rodenú Novotnú,

pretože sa dotyčná dopustila tresného činu ukradnutia slobody iného občana, čím mu zobrala Ústavou zaručené práva na osobnú slobodu a priviedla ho tak na cestu diktatúry, direktívneho riadenia jeho mozgu a všetkých jeho končatín.

Svojim tresným činom sa hlavne a najmä pohlavne pričinila o obmedzenie jeho pohybu v tom najkrajšom rozkvete. Zamedzila tým možnosti, ktoré mal. Byť aktívne činným vo výbore žien a medzi ostatnými slobodnými matkami. Tiež mu nedopriala spoznať dýchacie cesty a ľahšie únikové cesty iných žien a tak vniknúť do hĺbky ich problémov. Okradla ho tak o nové poznatky i pôžitky, vzala si ho celého aj s trenkami a gaťami, čo je markantný dôkaz jej egoizmu. Privlastnila si ho spôsobom ako za kapitalizmu a ohrozila tak pokojné spolunažívanie nás mužov a iných prelietavých vtákov. Urvala ho ženám v tom najproduktívnejšom veku, čím poškodila naše pôrodnice o ďalšie prírastky.

 Uznáva sa tiež vinný

Kúdela Štefan,

pretože

Maja Medová z Horných Chlebian s manželom

 

za 1. Zneužil svoju slobodu a vynaložil s ňou ako so svojim vlastníctvom, i keď dobre vedel, že ako zväzák mal túto možnosť, slobodu obetovať nášmu zväzu a nie odovzdať súkromnej osobe.

2. Zaprel v sebe všetku svoju mužskú hrdosť a podriadil sa pohlaviu, ktoré aj chudáka Adama priviedlo do brindy.

3.Bez rozviazania pracovného pomeru s našim zväzom aktívne sa zapájal s menovanou do prípravy tohto zväzku a bol aj po iných stránkach aktívne činným, čím spôsobil tento stav a ohrozil tak existenciu nášho spolku.

4.Z obavy, že bude prevádzať podvratnú činnosť v ženskom prádle, diverznú a výzvednú činnosť u iného pohlavia, počíta sa vo výmere trestu s hornou hranicou Trestu.

5.Za poľahčujúcu okolnosť súdny tribunál priznáva, že obvinený Štefan Kúdela týmto životným rozhodnutím si nechce nechať zarásť produktívne časti svojho tela machom.

6.Za priťažujúcu okolnosť musí tribunál vziať do úvahy ten fakt, že obvinený sa tomu činu nijako nebránil a nekládol odpor, čím hrozí nášmu socialistickému obchodu ďalšie odčerpávanie plienok, nočníkov, dudlíkov, hrkálok, kočíkov a podbradníkov.

7.Dôkazom toho je aj spoluvina obžalovanej Zuzany, lebo uzavretím zmluvy o manželstve, hrozí rozšírenie občanov a tým i zaľudnenie našej planéty, odčerpávanie peňazí vo forme rodinných prídavkov zo štátnej pokladnice.

Zľava doprava: Gerbel Oliver, ženích Peter Bajzík, Juraj Kmotorka, Stojaci zľava doprava: Daniela a Vladimír Kmotorkovi z H. Chlebian.
 

Pod ťarchou priznania a dokazujúcich materiálov  obžalovaní sa odsudzujú:

Zuzana Kúdelová rod. Novotná

1 zbavenia všetkých spomienok na slobodu a ich prepadnutie v prospech ženáčov.

2.Zákaz líhať a spávať spôsobom zaužívaným za slobodna.

3.Strata slobody na doživotie.

4.Strata všetkých päť Pé, vrátane poctivosti- panenstva, previesť neodkladne, ak sa tak už nestalo.
Zodpovedná Zuzana Kúdelová rod. Novotná.
 

2.Anton Novotný z H. Chlebian a Božena Horehájová z Partizánskeho. 1. Iveta Medová - Kuchová z H. Chlebian;

 

Odsudzuje sa tiež Štefan Kúdela takto:

1.Bude prevádzať všetky úkony spojené s prácou pri šporáku, v kredenci, v posteli a iných botových priestoroch.

2. Nariaďuje sa mu chodiť domov včas a nie v neskorých hodinách.

3.Dotyčný sa stane stromom, ktorého plody dvadsaťštyri krát do roka bude oberať jeho manželka na výplatu a zálohu.

4. Odsudzuje sa stratou slobody na doživotie. Poučenie: Proti tomuto rozsudku sa môžete odvolať tam, kde ste si to spískali.

Podpísaný právnik:
Zoltán Fabrícius Zlýtius a starejšia Vražbová.

Po rozsudku odvedie tribunál ženícha s nevestou k stolu a odovzdá im tento text napísaný na vycifrovanom papieri s pečaťou, na spodnej strane ktorého je na trikolórovej stužke zavesená hrkálka, dudlík a drevená vareška.

Veľa šťastia a lásky v živote Vám prajem!


Anežka Vražbová

Moje
webové stránky

 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu

Vsevjednom.cz

by Cezmín Slovakia 1998